Chương trình Tài trợ dành cho nhà phát triển sinh thái zkLink mở đơn ứng tuyển với 20 triệu ZKL

Chương trình Tài trợ dành cho nhà phát triển sinh thái zkLink đã chính thức được triển khai, với mục tiêu thúc đẩy đổi mới và phát triển hệ sinh thái zkLink.

Thông tin chi tiết:

 • Tổng ngân sách: 20 triệu ZKL (chiếm 2% tổng nguồn cung cấp mã thông báo)
 • Giai đoạn đầu tiên (P1):
  • Thời gian nộp đơn: 11/03/2024 – 11/06/2024
  • Thông báo kết quả: 15/06/2024
 • Lĩnh vực tài trợ:
  • Cơ sở hạ tầng zkLink
  • DApps zkLink
  • Công cụ zkLink
  • Giáo dục và cộng đồng zkLink

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr