Chuỗi công khai Cyber ​​sẽ kết thúc staking Q2 vào ngày 3 tháng 6, ra mắt mainnet vào ngày 14 tháng 6

Chuỗi công khai Cyber ​​đã thông báo về việc kết thúc chương trình staking cho quý 2 hiện tại vào ngày 3 tháng 6. Ảnh chụp nhanh điểm staking sẽ được thực hiện tại thời điểm này và phần thưởng sẽ được tính toán dựa trên ảnh chụp nhanh đó.

Do sự phức tạp trong thiết kế staking và quá trình xem xét hợp đồng mất nhiều thời gian hơn dự kiến, việc ra mắt mạng chính Cyber ​​sẽ được hoãn một tuần đến ngày 14 tháng 6.

Hiện tại, người dùng tham gia staking có thể chọn tham gia chương trình staking sớm mainnet trên trang web chính thức của Cyber ​​trước ngày 3 tháng 6 để nhận thêm phần thưởng và di chuyển miễn phí sang mạng chính Cyber.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr