Chuỗi Chiliz thông báo hoãn hard fork Dragon8 và lên lịch lại

Hard fork Dragon8 trên chuỗi Chiliz đã không diễn ra như kế hoạch. Đội ngũ phát triển Chiliz sẽ hoãn hard fork và lên lịch lại vào một ngày khác sau khi hoàn thành đánh giá và điều chỉnh kế hoạch.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr