Chủ sở hữu NBA Dallas Mavericks Mark Cuban: Nguyên tắc mã hóa của SEC ‘gần như không thể’ vượt qua

Chủ sở hữu NBA Dallas Mavericks, Kumark Cuban, đã trích dẫn tài liệu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trên mạng xã hội và cho biết theo hệ thống quản lý hiện tại của cơ quan quản lý, gần như không thể biết chứng khoán là gì. Cuban đã đề cập đến hồ sơ SEC liên quan đến việc áp dụng bài kiểm tra Howey đối với tài sản kỹ thuật số, lưu ý rằng “bất kỳ yếu tố nào được hiển thị trong hồ sơ này mà không phải là một phần của quy trình đăng ký hầu như không thể thực hiện được dù có hoặc không có luật sư chứng khoán hỗ trợ bạn.” và không phải là chứng khoán trong thế giới tiền điện tử.” Theo hồ sơ của SEC, các tài sản kỹ thuật số có mạng sổ cái phân tán được phát triển và vận hành đầy đủ và những tài sản được sử dụng làm phương thức thanh toán hoặc cho chức năng dự định của chúng thường không được coi là hợp đồng đầu tư.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr