Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay (23/8): Sợ hãi (28 điểm)

Tâm lý thị trường hôm nay khá giống với hôm qua khi giá Bitcoin đang giao dịch ở mức 21.200 đô la.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr