Chỉ số biến động Bitcoin tăng lên 57,66, phản ánh tâm lý thị trường thận trọng

Chỉ số EthVol (Biến động Bitcoin), thước đo mức độ biến động ngụ ý dự kiến trong 30 ngày của Bitcoin, đã tăng lên 57,66 vào ngày 29 tháng 5, theo T3 Index và LedgerX. Mức tăng này cho thấy tâm lý thị trường thận trọng nhẹ, khi các nhà đầu tư dự đoán những biến động tiềm ẩn trong giá Bitcoin trong tháng tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr