Chỉ số biến động Bitcoin tăng 2,53%, đạt 56,81 vào ngày 5 tháng 6

Chỉ số BitVol (đo lường biến động Bitcoin) do T3 Index (công ty chỉ số tài chính) và LedgerX (nền tảng giao dịch quyền chọn) phối hợp phát triển đã ghi nhận mức tăng 2,53% vào ngày 5 tháng 6, đạt 56,81.

Mức tăng của Chỉ số BitVol vào ngày 5 tháng 6 cho thấy tâm lý thị trường đối với Bitcoin đang trở nên thận trọng hơn, dự báo biến động giá có thể gia tăng trong 30 ngày tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr