CFTC sẵn sàng cho những quy định về tiền điện tử

Chủ tịch CFTC, Rostin Benham tuyên bố CFTC có đủ khả năng để áp dụng các quy định về tiền điện tử trong tương lai, ông tiết lộ rằng cơ quan này đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và sẽ công bố trong dịp cụ thể.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr