CEO Yuga Labs: Sẽ không từ bỏ dự án NFT Meebits, có kế hoạch mới trong vài tháng tới

Giám đốc điều hành YugaLabs, Daniel Alegre và Farokh đã nói về dự án NFT Meebits trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông Web3 RugRadio. YugaLabs đã mua lại dòng Meebits từ LarvaLabs vào ngày 11 tháng 3 năm 2022 và ra mắt Meebits “MB1” vào tháng 11 năm 2022. ” , cung cấp áp phích vật lý miễn phí yêu cầu quyền cho tất cả chủ sở hữu. Daniel Alegre cho biết anh ấy thích Meebits vì sức hấp dẫn rộng rãi của dự án, đồng thời nói thêm: “Có rất nhiều điều chúng tôi có thể làm và chúng tôi đã lên kế hoạch cho rất nhiều điều mới cho Meebits và tôi nghĩ cộng đồng Meebtis sẽ có nhiều điều để cống hiến.” những tháng tới.” Chắc chắn bạn sẽ không thất vọng, YugaLabs sẽ không từ bỏ Meebits mà sẽ nỗ lực gấp đôi.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights