CEO PepsiCo: Cấu trúc quy định rõ ràng sẽ thu hút nhiều người dùng Web3 hơn

Theo ghi nhận của Tiendientu, Kate Brady, giám đốc đổi mới và kết nối DTC thế hệ tiếp theo tại PepsiCo, nói rằng cần có sự rõ ràng về quy định để giúp thế hệ người tiêu dùng Web3 tham gia.

Reddit, Starbucks, Nike, Adidas, Pepsi và hàng trăm thương hiệu đã phát triển hệ sinh thái Web3 và NFT trong năm qua như một cách để tăng cường mối quan hệ của họ với khách hàng. Nhưng với rất nhiều hoạt động thực thi từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, hiện trạng của sự không chắc chắn về quy định là thách thức lớn nhất của các công ty để đưa ra chiến lược Web3.

Tại Hội nghị Đồng thuận năm 2023 diễn ra tại Texas, Hoa Kỳ, Brady chia sẻ: “Chúng tôi phải xây dựng các cấu trúc của riêng mình để tuân thủ các quy định hiện hành, điều không may là rất hạn chế hoặc lỗi thời dựa trên luật chứng khoán thành văn từ những năm 1940. Cho đến khi chúng ta có thể tìm ra nhiều thứ, vẫn còn giới hạn cho những gì chúng ta có thể làm.”

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr