Cellula sẽ phát hành thêm 1 triệu airdrop CELL cho những người ủng hộ sớm và có kế hoạch tổ chức TGE trong quý 3

Hệ sinh thái trò chơi AI toàn Chuỗi Cellula tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp thêm 1 triệu token CELL làm phần thưởng cho những người ủng hộ sớm (ảnh chụp nhanh hoàn thành lúc 21:00 ngày 23 tháng 5) và Charge sẽ không được hoàn trả nữa chi phí trong tương lai. Và TGE dự kiến ​​sẽ được tổ chức vào quý 3, chậm nhất là quý 4. Ngoài ra, chính thức đã ra mắt chức năng “Chuyển đổi BitLifes sang tính phí”. Ra mắt chức năng này đã giúp giảm đáng kể ngưỡng và tổn thất cho người chơi mới và cũ khi tham gia trò chơi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr