Cập nhật về Chương trình Săn Phù Thủy của LayerZero: Giai đoạn “Đầu hàng” Kết thúc, Bắt đầu “Báo cáo Tiền thưởng”

Giai đoạn “Đầu hàng” Phù thủy đã chính thức kết thúc, theo thông báo của LayerZero trên mạng xã hội vào ngày 18 tháng 5. Mỗi địa chỉ đã tham gia “đầu hàng” sẽ nhận được 15% phần bổ sung token dự kiến, 85% còn lại sẽ được phân phối cho những người dùng đủ điều kiện.

Kết quả giai đoạn “Đầu hàng”:

  • Số lượng địa chỉ tham gia: 803.093 địa chỉ
  • Con số ban đầu: Hơn 2 triệu địa chỉ
  • Lý do giảm: LayerZero áp dụng các tiêu chí khắt khe hơn để giảm thiểu tình trạng “ngộ sát”

Bước tiếp theo:

  • Bắt đầu giai đoạn “Báo cáo tiền thưởng”: “Thợ săn” có thể báo cáo các địa chỉ Phù thủy tiềm năng để nhận thưởng.
  • Điều kiện: Cung cấp ít nhất 20 địa chỉ có hoạt động Phù thủy.
  • Phần thưởng: Nhận 10% số token dự kiến ​​của địa chỉ Phù thủy được báo cáo.
  • Quy tắc: Nếu nhiều người báo cáo cùng một địa chỉ, phần thưởng sẽ được trao cho người báo cáo đầu tiên.
  • Danh sách Phù thủy tiềm năng: Đã được công bố (chưa hoàn chỉnh và có thể thay đổi).
  • Danh sách Phù thủy cuối cùng: Sẽ được công bố sau khi giai đoạn săn tiền thưởng kết thúc vào ngày 31 tháng 5.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr