Cải tiến đề xuất bán 2% tổng cung của Lido Finance cho Dragonfly Capital 

Vì lo ngại lý do Dragonfly Capital sẽ “dump” LDO ngay khi hoàn thành thương vụ. Lido Finance sau đó đã ngay lập tức đệ trình một đề xuất cải tiến, bao gồm hai phạm vi giá bán LDO và đặt ra thời hạn khóa token trong vòng 1 năm.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr