Các tìm kiếm trên Google liên quan đến crypto ít phổ biến hơn nhiều so với thị trường bò năm 2021 và giá trị tìm kiếm của “Bitcoin ETF” ở Hoa Kỳ chỉ là 1

Mặc dù dòng vốn đổ vào Bitcoin spot ETF mạnh mẽ và giá Bitcoin vượt quá 71.000 USD, dữ liệu của Google Trends cho thấy so với năm 2021, người Mỹ ít quan tâm đến Bitcoin, Bitcoin ETF, giá Bitcoin hoặc crypto. Mức độ phổ biến tìm kiếm đã giảm mạnh. Dữ liệu cho thấy giá trị tìm kiếm trên Google của “Bitcoin” tại Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 6 là 31 điểm, trong khi “Bitcoin ETF” chỉ là 1 điểm. Các tìm kiếm khác, chẳng hạn như ” giá Bitcoin” và “crypto “, nhận được giá trị tìm kiếm cao hơn lần lượt là 18 và 13, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức được thấy trong thị trường bò do nhà đầu tư bán lẻ thúc đẩy vào năm 2021. (Cointelegraph)

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr