Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCác nhà lập pháp Hoa Kỳ chia rẽ sâu sắc về việc...

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ chia rẽ sâu sắc về việc phát hành CBDC

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã thảo luận về triển vọng của CBDC tại phiên điều trần quốc hội. Có sự khác biệt rõ ràng giữa các nhà lập pháp về khả năng lãnh đạo về quyền riêng tư và đổi mới của CBDC. Một số nhà lập pháp cảnh báo rằng việc phát hành CBDC là “gây sợ hãi”, trong khi những người khác cho rằng CBDC có vấn đề về quyền riêng tư. Mặt khác, Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Massachusetts Stephen Lynch đã giới thiệu lại dự luật của mình, Đạo luật về tiền tệ điện tử và phần cứng an toàn, vào thứ Năm. Nó sẽ hoạt động để tạo ra một CBDC, mà ông nói sẽ “tối đa hóa các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng và dữ liệu, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc phát triển và quản lý tài sản kỹ thuật số”. trước khi ban hành phê duyệt CBDC. Dân biểu Đảng Dân chủ Wiley Nickel tin rằng CBDC không nên trở thành một vấn đề mang tính đảng phái và bày tỏ quan điểm lưỡng đảng của họ trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.