Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCác bộ trưởng tài chính G20 ban hành thông cáo chung thông...

Các bộ trưởng tài chính G20 ban hành thông cáo chung thông qua lộ trình quản lý tiền điện tử

Các bộ trưởng tài chính G20 và thống đốc ngân hàng trung ương đã ban hành một thông cáo chung tại Marrakesh, Maroc, thông báo về việc nhất trí áp dụng lộ trình toàn diện nhằm điều chỉnh tài sản tiền điện tử. Lộ trình này nhằm mục đích tăng cường sự ổn định tài chính toàn cầu và đảm bảo rằng tiền điện tử được quản lý hiệu quả trong khuôn khổ kinh tế quốc tế. Lộ trình tài sản tiền điện tử đã được thống nhất dựa trên một tài liệu toàn diện được phát hành tại Delhi vào tháng trước, đóng vai trò là kế hoạch chi tiết cho lộ trình tài sản tiền điện tử G20 hiện đã được xác nhận chính thức. Lộ trình nhiều mặt này bao gồm các khung chính sách, các sáng kiến ​​tiếp cận ngoài thẩm quyền của G20, sự phối hợp, hợp tác toàn cầu và chia sẻ thông tin cơ bản. Giải quyết các khoảng trống dữ liệu hiện có trong thị trường tiền điện tử cũng là mục tiêu chính của khuôn khổ này. Nỗ lực chung này nhằm mục đích củng cố sự ổn định tài chính và kinh tế vĩ mô đồng thời thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả và linh hoạt khung chính sách tài sản tiền điện tử toàn diện.