Bybit Sẽ Ra Mắt Giao Dịch TAIKO

Bybit sẽ ra mắt sản phẩm giao dịch TAIKO.

Lịch trình ra mắt:

  • Thời gian mở gửi TAIKO: 18:00 ngày 04/06/2024 (GMT+7)
  • Thời gian kết thúc giao dịch trước giờ mở cửa: 21:00 ngày 05/06/2024 (GMT+7)
  • Thời gian niêm yết giao spot: 21:00 ngày 05/06/2024 (GMT+7)

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr