BounceBit TVL Vượt Qua 1 Tỷ USD, Số Lượng Người Dùng Đạt 193.478

BounceBit đã ghi nhận TVL vượt qua 1 tỷ USD cho lần đầu tiên. Bên cạnh đó, số lượng người dùng của BounceBit cũng đạt đến 193.478, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của dự án.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr