Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông: Rất lạc quan về sự phát triển tài sản ảo ở Hồng Kông

Khi Bộ trưởng Tài chính Paul Chan Mo-po thông báo cho Ủy ban Tài chính về tình hình kinh tế của Hồng Kông, Thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, Wu Kit-chuang đã hỏi: “Vì sàn giao dịch lớn ở nước ngoài gần đây không thể có được nền tảng tài sản ảo hoạt động. giấy phép ở Hồng Kông, công chúng đã đặt câu hỏi về tình trạng tài chính của Hồng Kông Làm thế nào để kiểm soát sự cân bằng giữa đổi mới và rủi ro? ” Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chan Mo-po trả lời: “Về giấy phép hoạt động nền tảng tài sản ảo, chúng tôi áp dụng. rủi ro giống nhau, các quy tắc giống nhau và mức độ giám sát như nhau đối với tất cả sàn giao dịch . Rất lạc quan về sự phát triển của tài sản ảo ở Hồng Kông.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr