Bộ Tài chính New York cáo buộc Robinhood vi phạm về chống rửa tiền

Robinhood bị Bộ Tài chính bang New York cáo buộc vi phạm các quy định về chống rửa tiền và an ninh mạng. Số tiền bị phạt lên đến 30 triệu đô la.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr