BNB vượt qua mức 710 USD, đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH)

Thị trường Binance cho thấy BNB đã vượt quá 710 USD và hiện đang giao dịch ở mức 712,3 USD, tiếp tục đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH), với mức tăng trong ngày là 13%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr