BMW sẽ sử dụng NFT trong chương trình khách hàng thân thiết mới

Các NFT mà hãng xe ô tô BMW cung cấp cho khách hàng Thái Lan có thể truy cập được thông qua Ứng dụng Phần thưởng Web3 được xây dựng với sự trợ giúp của Coinweb trên BNB Chain. Hoạt động này hướng đến nâng tầm thương hiệu của BMW. Hơn nữa, khách hàng sẽ có cơ hội sử dụng phần thưởng của họ trong hệ sinh thái và trải nghiệm các sản phẩm của BMW. Việc triển khai ban đầu này sẽ diễn ra ở Thái Lan, tiềm năng sẽ ra toàn cầu trong tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr