Bitwise: BITB nắm giữ hơn 36.000 BTC tính đến ngày 20 tháng 5

Dữ liệu chính thức của Bitwise cho thấy tính đến ngày 20 tháng 5, giờ địa phương, Bitcoin Spot ETF (BITB) nắm giữ 36.152,40 BTC, tăng 403,36 BTC so với ngày giao dịch trước đó và giá trị thị trường của vị thế này đạt 2.507.545.520,86 USD.
Thị phần lưu hành hiện tại của BITB là 66.320.000 bản.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr