Bitwise BITB nắm giữ 36092,44 BTC tính đến ngày 22 tháng 5

Dữ liệu chính thức Bitwise cho thấy tính đến ngày 22 tháng 5, giờ địa phương, Bitcoin Spot ETF (BITB) nắm giữ 36.092,44 BTC, giống như ngày giao dịch trước đó và giá trị vốn hóa thị trường vị thế giữ đạt 2.512.328.569,06 USD. Thị phần lưu hành hiện tại của BITB là 66.210.000 bản.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr