Bitcoin vượt qua 69.000 USDT

Bitcoin đã vượt quá 69.000 USDT và hiện được niêm yết ở mức 69.050 USDT, với mức tăng trong ngày là 1,82%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr