Bitcoin quay trở lại trên 68.000 ĐÔ LA

Bitcoin đã phục hồi lên trên 68.000 USD và mức giảm trong 24 giờ của nó thu hẹp xuống còn 0,97%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr