Bitcoin quay trở lại trên 67.000 ĐÔ LA

Bitcoin đã phục hồi lên trên 67.000 USD và hiện được niêm yết ở mức 67.137,8 USD. Mức giảm trong 24 giờ đã thu hẹp xuống còn 3,32%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr