Bitcoin đã giảm xuống dưới 69.000 USDT vào sáng sớm và sau đó phục hồi nhẹ, Altcoin trải qua sự suy giảm chung.

Theo thị trường Bitget , Bitcoin đã giảm xuống dưới 69.000 USDT vào sáng sớm và hiện đã tăng lên 69.399 USDT, với mức giảm trong ngày là 2,04%. Ethereum đã giảm xuống dưới 3.600 USDT vào sáng sớm và sau đó tăng trở lại lên 3.688 USDT, với mức giảm trong ngày là 3,13%. Bị ảnh hưởng bởi BTC, Altcoin khác đều trải qua sự sụt giảm chung.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr