Binance.US sẽ sớm niêm yết các token BLUR

Vào ngày 23 tháng 5, Binance.US đã thông báo rằng mã thông báo BLUR sẽ sớm được niêm yết. Các cặp giao dịch BLUR/USD và BLUR/USDT sẽ được khởi chạy vào lúc 20:00 ngày 24 tháng 5. Tiền gửi hiện đang mở.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr