Binance.US một lần nữa từ chối yêu cầu của SEC về các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình

Các tài liệu được đệ trình lên tòa án vào thứ Hai cho thấy thực thể Binance.US của Binance tại Hoa Kỳ một lần nữa từ chối cung cấp cho SEC các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Các luật sư của BAMTrading cho biết trong hồ sơ rằng các yêu cầu về tài liệu của SEC là “quá rộng” và gây ra quá nhiều “bất tiện” cho việc triển khai sàn giao dịch. Các luật sư của BAM viết trong hồ sơ: “BAM phản đối các yêu cầu của SEC vì chúng mơ hồ, mơ hồ, quá rộng, thiếu tính cụ thể hoặc mang tính áp bức”. SEC trước đây đã yêu cầu BAM cung cấp nhiều loại tài liệu, từ hồ sơ về việc công ty xử lý tài sản của khách hàng đến các báo cáo chứng minh nguồn dự trữ và tình hình tài chính tổng thể của công ty. SEC cho biết những yêu cầu này đã bị Binance.US bỏ qua.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights