Binance sẽ ra mắt cặp giao dịch spot USDC/TRY

Binance sẽ ra mắt cặp giao dịch spot USDC/TRY vào lúc 08:00 ngày 29 tháng 5 năm 2024 (UTC+8) và kích hoạt dịch vụ robot giao dịch lệnh giao spot theo thuật toán giao ngay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr