Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhBinance sẽ loại bỏ một số cặp giao dịch có đòn bẩy...

Binance sẽ loại bỏ một số cặp giao dịch có đòn bẩy vào ngày 26 tháng 10

Binance đã thông báo rằng Binance Leverage sẽ loại bỏ AUCTION/BUSD, ALGO/BUSD, APT/BUSD, ATOM/BUSD và AXS/ vào lúc 14:00 ngày 26 tháng 10 năm 2023 (Giờ quận 8 miền Đông) BUSD, COMP/BUSD , CRV/BUSD, DODO/BUSD, DYDX/BUSD, EGLD/BUSD, ETC/BUSD, EOS/BUSD, FLOW/BUSD, FTM/BUSD, GLMR/BUSD, GMT/BUSD, HBAR/BUSD, KEY/BUSD, LDO /BUSD, LEVER/BUSD, LINA/BUSD, MAGIC/BUSD, MANA/BUSD, MASK/BUSD, NEAR/BUSD, ONE/BUSD, RNDR/BUSD, TRX/BUSD, UNI/BUSD, VET/ BUSD ký quỹ chéo và bị cô lập cặp giao dịch ký quỹ. Lưu ý: Nền tảng giao dịch ký quỹ Binance sẽ tạm dừng hoạt động cho vay ký quỹ riêng biệt của các cặp tiền tệ trên vào lúc 14:00 ngày 20 tháng 10 năm 2023 (giờ Quận Đông); sàn giao dịch ký quỹ Binance sẽ tạm dừng hoạt động cho vay ký quỹ vào lúc 14:00 vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. 00 (giờ Quận Đông), toàn bộ vị thế và vị trí ký quỹ riêng biệt của các cặp tiền tệ nói trên sẽ tự động bị đóng và thanh lý, đồng thời tất cả các lệnh chờ do người dùng đặt trên các cặp giao dịch nói trên sẽ Bị hủy bỏ. Sau đó, các cặp giao dịch trên sẽ bị xóa khỏi nền tảng đòn bẩy.