Binance sẽ hủy niêm yết 4 cặp cặp giao dịch spot bao gồm MEME /TUSD, SNX/ETH

Binance sẽ loại bỏ cặp giao dịch spot INJ/TUSD, MEME /TUSD, SNX/ETH, SYN/BTC và ngừng giao dịch vào lúc 11:00 ngày 24 tháng 5 năm 2024 (giờ Quận Đông).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr