Binance Sẽ Hỗ Trợ Nâng Cấp Mạng IRISnet (IRIS)

Theo thông báo từ Binance, sàn giao dịch sẽ tạm dừng nạp và rút token IRISnet (IRIS) bắt đầu từ 04:30 ngày 20 tháng 5 năm 2024 (UTC) để hỗ trợ nâng cấp mạng. Việc nâng cấp mạng sẽ diễn ra tại chiều cao khối 25.006.118, dự kiến vào khoảng 05:30 ngày 20 tháng 5 năm 2024 (UTC).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr