Binance ra mắt nền tảng giao tiếp nhà đầu tư “Capital Connect” cho người dùng VIP

Theo TheBlock, Binance đã ra mắt nền tảng “CapitalConnect” cho người dùng VIP, nhằm mục đích tạo điều kiện kết nối giữa người dùng VIP và người quản lý tài sản. Catherine Chen, người đứng đầu Binance VIP và các tổ chức, cho biết một số nhà đầu tư phi giao dịch muốn sử dụng tài sản của họ để đầu tư hơn là giao dịch trên thị trường thứ cấp và nền tảng này được thiết kế để phục vụ những người dùng như vậy.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr