Biên bản cuộc họp lãi suất chiết khấu của Fed: Quan trọng nhất khi Fed tìm cách giữ lửa

Biên bản cuộc họp lãi suất chiết khấu của Cục Dự trữ Liên bang được công bố vào thứ Ba cho thấy hội đồng quản trị của Fed New York và Fed Atlanta ủng hộ việc duy trì lãi suất chiết khấu không đổi trong tháng Bảy. Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang được công bố vào tuần trước đã nêu bật sự chia rẽ nội bộ, điều này thậm chí còn rõ ràng hơn trong biên bản cuộc họp về lãi suất chiết khấu. Biên bản cho thấy các quan chức phần lớn vẫn lo ngại rằng lạm phát sẽ kéo dài và cần phải tăng thêm lãi suất, nhưng sự đồng thuận đó cũng ngày càng trở nên khó khăn. Hai quan chức của Fed nghiêng về việc giữ nguyên lãi suất hoặc “có khả năng ủng hộ một đề xuất như vậy”. 

Điều đáng nói là Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York là cơ quan quan trọng nhất trong việc thực thi chính sách tiền tệ của Fed, và chủ tịch của ngân hàng này có quyền biểu quyết vĩnh viễn trong FOMC. Các chủ tịch Fed khu vực không nhất thiết phải ủng hộ các yêu cầu của hội đồng quản trị, nhưng quan điểm chính sách của họ có xu hướng phù hợp với họ. Trước đó, Nick Timiraos, “micro của Fed”, cho rằng Chủ tịch Fed New York Williams có xu hướng ôn hòa.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights