Beosin: Dự án giao thức jimbos bị nghi ngờ bị tấn công, thiệt hại lũy kế khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ

Theo giám sát rủi ro bảo mật BeosinEagleEye, cảnh báo sớm và giám sát nền tảng chặn của công ty kiểm toán bảo mật chuỗi khối Beosin, dự án jimbosprotocol bị nghi ngờ bị tấn công, với thiệt hại lũy kế khoảng 7,5 triệu đô la Mỹ. đã được chuyển sang ether thông qua giao thức chuỗi chéo. Địa chỉ 0x5f3591e2921d5c9291f5b224e909ab978a22ba7e trên hình vuông, tiền vẫn được lưu trữ tại địa chỉ này cho đến nay.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr