BB chạm nhanh 0,75 USDT, với mức tăng 32,84% trong 24 giờ

Theo thị trường Bitget , BB đã chạm nhẹ 0,75 USDT và hiện được niêm yết ở mức 0,7 USDT, với mức tăng 32,84% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr