Báo giá hàng ngày của AscendEX: Đồng xu Meme phổ biến HIGHER Chuỗi đã tăng 61,95% trong 24 giờ và mức tăng tích lũy trong 7 ngày là 238,80%

AscendEX (trước đây là BitMax) cho thấy mức tăng của 5 nền tảng hàng đầu trong 24 giờ qua là: HIGHER tăng 61,95%; DRIFT tăng 46,20%; KRYCAT tăng 43,94%; WOJAK tăng 37,26%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr