Báo cáo cho thấy tin tặc rửa 540 triệu đô thông qua nền tảng Crypto RenBridge

Elliptic tuyên bố rằng RenBridge đã hỗ trợ chuyển khoảng 540 triệu đô la cho tin tặc, kẻ lừa đảo và các hoạt động rửa tiền khác. Nó xem RenBridge như một ví dụ về các nền tảng cross-chain DeFi rủi ro cao.

Theo giải thích của Elliptic, mặc dù một số cầu nối xuyên chuỗi như RenBridge là hợp pháp, nhưng chúng đã trở thành những nhân tố quan trọng trong hoạt động rửa tiền.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr