Azuki: Bỏ phiếu để cập nhật siêu dữ liệu nền của Elementals sẽ mở vào ngày 8 tháng 7

Dự án NFT Azuki đã tweet rằng việc bỏ phiếu cập nhật siêu dữ liệu nền của Elementals sẽ bắt đầu vào khoảng 15:00 giờ Thái Bình Dương ngày 7 tháng 7 (06:00 ngày 8 tháng 7 giờ Bắc Kinh). Azuki cho biết, “Nhóm nghệ thuật đã đưa ra một nền miền tinh tế với một chút màu sắc được bù đắp để tính đến những thay đổi có thể xảy ra. Ngay cả khi kết quả bỏ phiếu không thay đổi siêu dữ liệu nền trong sê-ri Elementals, thì nền miền vẫn có sẵn cho thiết bị ngoài chuỗi trong Hồ sơ Collector.”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr