Axie Infinity thông báo ra mắt Origins S9 Preseason

Axie Infinity đã đăng trên nền tảng X Origins S9 Preseason ra mắt . Bộ thử nghiệm R/C Bard và Machito + Rare Era ra mắt trong cửa hàng Origins . Tổng giải thưởng Bảng xếp hạng sưu tầm trước mùa giải của AXS đạt 4.000 AXS.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr