Axie Infinity ra mắt game điểm kinh nghiệm AXP và cơ chế “Axie Level”

Theo ForesightNews, AxieInfinity đã ra mắt điểm kinh nghiệm AxieExperiencePoint (AXP) và cơ chế cấp trò chơi “AxieLevel”, nhằm biến Axie thành một NFT on-chain năng động có thể liên tục phát triển và tối ưu hóa theo thời gian. Bắt đầu từ ngày 19 tháng 7, người dùng có thể kiếm AXP bằng cách tham gia trò chơi AxieOrigins. Người chiến thắng trong mỗi trận đấu xếp hạng sẽ nhận được 150 AXP. Khi điểm kinh nghiệm tích lũy lên 13.310 AXP, AXP của Axie sẽ được chuyển theo cơ chế cấp độ “AxieLevel”. Các cấp độ ngoài chuỗi được di chuyển trên chuỗi, tiếp tục bổ sung thêm chiều sâu và khả năng cá nhân hóa cho trò chơi.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr