Axie Infinity: Ảnh chụp nhanh quyền biểu phiếu đã hoàn tất, cuộc bỏ phiếu dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào lúc 15:00 giờ nay

Axie Infinity đã thông báo qua Twitter rằng họ đã hoàn tất việc chụp ảnh nhanh quyền biểu phiếu cho người dùng dựa trên điểm số Axie và số lượng AXS được cam kết. Nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào lúc 15:00 giờ nay (theo giờ Việt Nam) và kéo dài trong một tuần.

Hiện tại, người dùng có thể xem các đề án bỏ phiếu trên trang cổng bỏ phiếu. Sau khi xem xét các đề án, họ có thể tham gia bỏ phiếu bằng cách nhấp vào nút “Bỏ phiếu”.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr