ASIC thu hồi giấy phép dịch vụ tài chính phái sinh của Binance Australia

Giấy phép dịch vụ tài chính phái sinh của Binance Australia đã bị thu hồi bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC). Theo thông tin của ASIC, từ ngày 14/4, khách hàng của Binance Australia sẽ không thể mở các vị thế mới hoặc tăng vị thế phái sinh trên Binance Australia.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr