Arbitrum: Sẽ triển khai Bằng chứng không tri thức thông qua Stylus MultiVM

Arbitrum đã thông báo rằng Arbitrum sẽ triển khai Bằng chứng không tri thức thông qua Stylus MultiVM. Ngoài ra, trình xác minh ZKP đã biên dịch có thể chạy trong WASM và hoàn toàn tương thích với EVM.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr