Apple hạn chế sử dụng AI bên ngoài như ChatGPT, lo rò rỉ dữ liệu mật

Theo tờ “Wall Street Journal” trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, Apple hạn chế sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo bên ngoài như ChatGPT, vì sợ rằng nhân viên sử dụng các chương trình đó có thể làm rò rỉ dữ liệu bí mật. Apple cũng nói với nhân viên của mình không sử dụng GitHub’s Copilot do Microsoft sở hữu, công cụ tự động viết mã phần mềm, hồ sơ cho biết.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr