ApeCoin DAO đang bỏ phiếu cho đề xuất “NFT Launchpad Powered by APE” với tỷ lệ phản đối hiện tại là 70,62%

Cộng đồng ApeCoin DAO đang tiến hành bỏ phiếu cho một đề xuất mới có tên là “NFT Launchpad Powered by APE” trên trang quản trị Snapshot. Đề xuất này nhằm mục đích nâng cao tiện ích và tỷ lệ chấp nhận APE làm token bằng cách thúc đẩy việc tạo và giao dịch NFT.

Mục tiêu chính của đề xuất là xây dựng một Launchpad NFT sử dụng APE làm tiền tệ đúc NFT trên mạng ERC-20. Launchpad này sẽ cung cấp cho người sáng tạo một nền tảng để đúc, hiển thị và giao dịch NFT của họ.

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ ​​ChainCatcher, cuộc bỏ phiếu hiện đang có tỷ lệ phản đối là 70,62%. Lần bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 5.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr