Africarare mở siêu thị thực tế ảo để nâng cao đời sống người dân châu Phi

Africarare mở siêu thị thực tế ảo mang tên Ubuntuland với trải nghiệm Thực tế ảo 3D có diện tích 12 x 12, mục tiêu cải thiện chất lượng sống cho người dân châu Phi và nâng cao nhận thức về các chủ đề có tác động chính.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr