Aave đang bảo vệ người dùng khi chặn tài khoản tiếp xúc với Tornado Cash

Nhiều người dùng phàn nàn khi Aave tích hợp API của TRM vào giao diện làm xảy ra một số lỗi khi giao dịch. Aave đang cố gắng khắc phục và cho biết điều đó để bảo vệ người dùng trước Tornado Cash.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr